Nyheter  Tirsdag 28. april 2020

255 000 kroner i aktivitetsstøtte til kor i Innlandet

Til tross for koronaviruset, har 215 ulike korprosjekter fått tildelt aktivitetsmidler for kor. Til sammen 16 korprosjekter i Innlandet har fått tildelt en samlet sum på 255 000 kroner.

Totalt 271 søknader

Tilskuddsordningen Aktivitetsmidler for kor er en nasjonal støtteordning for kor, og forvaltes av Norges Korforbund på oppdrag fra Norsk kulturråd. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2020. Totalt kom det inn 271 søknader om konsertstøtte. Det ble søkt om til sammen 7,8 millioner kroner, og totalt ble 3,3 millioner kroner fordelt på 215 ulike prosjekter. Av disse er 16 av prosjektene i Innlandet.

Fordelingsutvalget bestod av Selma Holmquist (Ung kirkesang), Bengt Norbakken (Norges kirkesangforbund), dirigent Ingrid Danbolt og Martin Borgnes (Norges korforbund).

Tildelinger i Innlandet

Kor/arrangør Prosjekt Tilskudd
Brøttum korforening Kirkekonsert med Sveinung Hølmebakk 10 000
Cantate Domino Påskefest med Cantate Domino 30 000
Corvus Corax Opera-/drikkeviseprosjekt i anledning 20-årsjubileum 7 000
Fredheim Blandede Kor Steve Dobrogosz jazzmesse 12 000
Gruekoret Operaperler på operapub 15 000
Hof kulturkirke E. Griegs "Fire Salmer" og improvisasjoner 10 000
Lillehammer kammerkor Jesu, meine Freude 5 000
Musikk ved Glomma Kirkekonsert 10 000
Opera Lillehammer Operafest på Lillehammer - Vilt og vakkert 20 000
Søndre Land kirkekor Messe for en såret jord 30 000
Totengospel Konsert med gjestesolist Ole Børud 20 000
Tylldalen blandakor Bygdakveld på husa - i Kjell Aukrust sin ånd 6 000
Vallset Sanglag Happy Together 10 000
Vingar vocale Jazz on a summer's night 30 000
Vingrom Sangkor Messa di Gloria 15 000
Øystre Slidre Sanglag Requiem av Maurice Duruflé 25 000

Tilskudd til tross for Covid-19

Søknadene om prosjektstøtte ble sendt inn både før og etter at koronaviruset sørget for at alle korøvelser og offentlige konserter i Norge ble stoppet.

- Vi har likevel valgt å behandle alle søknadene uavhengig av om vi tror en konsert blir gjennomført, utsatt eller avlyst, fordi vi ønsker å skape mest mulig rettferdighet mellom søkerne. Vi har gitt tilskudd til de prosjektene som oppfyller kriteriene for støtte, som har et godt konsertprosjekt og som trenger finansiering, forteller Martin Borgnes fra Norges korforbund.

Slik situasjonen er nå, er det naturlig at mange prosjekter er avlyst eller utsatt. Det gjør at mange kor og innleide frilansere mister viktig inntekt. I den forbindelse er det lansert en ordning der det kan søkes om utsettelse av prosjektet og beholde tilskuddet. I tillegg kan en søke om å få tilskuddet utbetalt til tross for utlysningen.

- Forutsetningen for denne kompensasjonen er blant annet at halve tilskuddet deles med de eksterne profesjonelle samarbeidspartnerne på prosjektet. Men det er selvsagt ikke meningen at de eksterne skal få høyere enn avtalt honorar, presiserer Borgnes.

Les mer om aktivitetsmidler for kor

Gruekoret

Gruekoret er en av tilskuddsmottakerne til sitt prosjekt "Operaperler på operapub"