Nyheter  Mandag 6. juli 2020

75.000,- til Arvegods Valdres

Korpsnett Norge har fått tilsagn om 75.000,- fra Frifond kompetanse og aktivitet til arrangering av tradisjonsmusikk fra Valdres for korps.

Denne saken ble opprinnelig publisert på Korpsnett Norge sine nettsider.

Tradisjonsmusikk fra Valdres

Arvegods-prosjektet har pågått over flere år i ulike varianter, og det har tidligere blitt arrangert og utgitt arrangementer over lokale folketoner og tradisjonsmusikk fra Nordmøre, Romerike og Telemark for ulike besetninger.

- Nå er turen kommet til tradisjonsmusikk fra Valdres, og denne gangen er hovedfokuset arrangement som passer for skolekorps, forteller musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren.

- Vi er veldig glade for at Norsk musikkråd gav oss muligheten til å gjennomføre dette prosjektet ved hjelp av midler fra Frifond kompetanse og aktivitet. Vi mener det er viktig å tilgjengeliggjøre tradisjonsmusikken og folketonene for nye målgrupper og besetninger.

Utenlandsk musikk leder an

Korpsnett Norge har over lengre tid observert at norske korps i stor grad spiller musikk som er produsert og utgitt i andre land. Det kommer selvsagt av at notemateriell er lett tilgjengelig til en overkommelig pris, og at de store produsentene av notemateriell både har ressurser til å markedsføre og ikke minst honorere høgt kvalifiserte komponister.

- Målet nå er å få laget inntil fire arrangementer for skolekorps basert på tradisjonsmusikken fra Valdres med urframføring i løpet av 2021. Arrangementene skal foreligge for både brass- og janitsjarbesetning, avslutter Helleren.

Frifond

Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter.