Nyheter  Torsdag 9. januar 2020

Akustikkmålinger av lokaler i Østre Toten kommune

Østre Toten musikkråd har vært så heldig å få innvilget støtte til å gjennomføre akustikkmålinger av aktuelle øvings- og konsertlokaler i kommunen.

Hoy lyd sendes ut 2

I disse dager planlegger Østre Toten musikkråd i samråd med Innlandet musikkråd akustikkmålinger av forskjellige øvings- og konsertlokaler i kommunen. Dette er et viktig tiltak for å kartlegge egnede lokaler i kommunen. Fra tidligere er det gjort akustikkmålinger av Kokeriet på Melkefabrikken, Kapp skole og hovedsalen i Østre Toten kulturhus. Nå står Totenviken skole, Bygdestua på Hoffsvangen, Hoff kirke, Lund grendehus og "kjelleren" på kulturhuset for tur.

Formålet med akustikkmålingene er å tilby en oversikt over hvilke lokaler i kommunen som egner seg til ulike konsertformål. Det blir flott å få på plass en oversikt over de viktigste lokalene i kommunen.

Videre jobb blir å se på mulighetene for å optimalisere disse lokalene til de ulike konsertformålene de er best egnet til.