Nyheter  Fredag 21. februar 2020

Årsmøte i Åsnes musikkråd

Det innkalles til årsmøte i Åsnes musikkråd torsdag 5. mars kl. 18.00 på Åsnes beredskapssenter, Flisa.

Tid: Torsdag 5. mars kl. 18.00
Sted: Åsnes beredskapssenter, Flisa
Enkel bevertning.

Hvert lag/forening oppfordres til å stille med 2 representanter.

Påmelding innen 26.02.20 til Malin Olsen Støa, tlf. 47 85 38 79

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 13.02.20

Saker kan sendes på mail til: Malin Olsen Støa.

Agende årsmøte 05 03 20

Årsmelding 2020

Revidert regnskap 2019