Nyheter  Onsdag 13. mai 2020

Deltakelse i kulturaktiviteter reduserer risikoen for tidlig død

For første gang i Norge er det publisert en studie som viser at kulturdeltagelse, både som tilhører og som aktiv deltager, påvirker dødelighet blant nordmenn. Å gå på museum, kino, eller å drive med annet kulturarbeid, forlenger livet. Det viser en ny undersøkelse gjort at forskere ved NTNU, Nord universitet og HUNT.

Studien er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health. Bakgrunnen for studien er data fra den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-2008) der nordtrøndere har oppgitt deltakelse i et bredt spekter av kulturelle aktiviteter.

Denne informasjonen er satt i sammenheng med dødelighet over en åtteårsperiode. Hver kulturaktivitet ble sett opp mot risiko for dødelighet, i tillegg til betydningen av mengde på ulike aktiviteter og hvor ofte man deltok målt ved ukentlig frekvens.

Mange typer kulturaktiviteter

Kulturaktivitetene som ble målt var delt i to kategorier: der man er tilskuer og der man er utfører. De aktivitetene som ble tatt med i undersøkelsen omfattet alt fra kunstutstillinger, konserter og film, musikk og sang til sportsarrangementer, organisasjonsarbeid og menighetsarbeid.

– Vi ser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangement. Utendørsaktiviteter reduserer risikoen for død med 30 prosent, med lik effekt hos kvinner og menn. På noen av kulturaktivitetene er det stort utslag. Faktisk ser vi at risikoen for tidlig død nærmest ble halvert hos kvinner som deltok i menighetsarbeid, sammenlignet med kvinner som ikke deltok i denne typen arbeid, sier stipendiat Bente I. Løkken ved Nord universitet og NTNU.

Aktiv deltagelse (utøvende) ser ut til å ha en lik påvirkning hos både kvinner og menn, mens kulturaktiviteter der man er tilhører reduserte risikoen for tidlig død blant menn.

Små mengder kulturaktivitet reduserer også risiko for tidlig død

Studien viser at man ikke nødvendigvis må delta så ofte for at det skal ha en effekt på dødeligheten. De som oppga at de deltok på inntil én utøvende aktivitet i uka, reduserte risikoen for tidlig død med 30 prosent. Dersom frekvensen økte til mellom to til maks fem ganger per uke, ble risikoen redusert med 36 prosent.

De som oppga at de deltok på inntil én aktivitet, reduserte risikoen for tidlig død med 28 prosent. For dem som deltok i tre til fem aktiviteter, ble risikoen redusert med hele 44 prosent, sammenlignet med dem som ikke deltok. Dette gjelder både kvinner og menn.