Nyheter  Mandag 13. januar 2020

Etterlengtet økning i tilskudd til voksenopplæring

Musikkens studieforbund har fått årets tildelingsbrev fra Kompetanse Norge, og har funnet at det er rom for å endelig øke tilskuddssatsene til voksenopplæring. Det er gode nyheter!

Etter at satsene for voksenopplæringstilskudd har stått stille i flere år, vil de fra 2020 bli økt noe.

Selv om vi fortsatt mener at opplæringen er underfinansiert sammenlignet med tidligere år, og ikke minst sammenlignet med våre naboland, er det gledelig å endelig kunne justere satsene noe opp.

2020 har følgende satser:

  • Kurstimer med lærer inntil kr 105
  • Kurstimer uten lærer inntil kr 45

Husk å søke kurstilskudd for våren 2020!