Nyheter  Torsdag 8. april 2021

Gjenåpning: Ingen planer for kor og korps

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge er lagt frem for Stortinget. Norsk musikkråd fortviler over at breddekulturen ble oversett igjen.

CF Wesenberg Bjorgulv Vinje Borgundvaag

Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, er skuffet over at breddekulturen forblir glemt av regjeringen.

– Det er positivt at regjeringen planlegger en gradvis og trygg gjenåpning, men atter en gang virker det som regjeringen har glemt at det finnes noe som heter breddekultur. Jeg forventer at så snart breddeidretten kan starte med treninger så skal musikkfrivilligheten kunne ha øvelser, uttaler Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Ønsker likebehandling av idrett og kultur

Gjennom hele pandemien har idretten blitt prioritert fremfor musikkfrivilligheten. Mens idretten har fått sin egen, statlige smittevernveileder, har musikkfrivilligheten blitt oversett hver gang de nasjonale retningslinjene har blitt oppdatert.

– Så snart det blir tillatt å trene innendørs må det også tillates å holde øvelser. Det er ingen logikk i at håndballturneringen skal kunne gjennomføres den samme helga som korpsstevnet må avlyses, fortsetter Borgundvaag.

Han forklarer at Norsk musikkråd sendte innspill til Kulturrådets gjenåpningsplan i slutten av januar.

– Vi har likevel ikke sett snurten av den endelige planen. Jeg frykter at kulturlivet, som var det første som måtte stenge, også blir det siste som får åpne.

Gjenåpning krever penger i kassa

Uten kompensasjon for uteblitte inntekter fra større, enkeltstående arrangementer som loppemarkeder, stevner, kiosksalg m.m., forsvinner en stor andel av inntektene til musikkfrivilligheten på grunn av smittevernstiltak i store deler av landet. Derfor peker musikkfrivilligheten på det som avgjørende at regjeringen kompenserer for bortfalte inntekter i første halvår, dersom musikkfrivilligheten skal være i stand til å gjenåpne.

– Den nye stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den gir oss ingen mulighet til å generere helt nødvendige inntekter slik at vi kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Vi klarer ikke skape aktivitet med kun glede og entusiasme, vi trenger midler også, slår Borgundvaag fast.

Ber om inntektssikring

Norsk musikkråd tar til orde for at alle arrangementer og konserter som planlegges i år garanteres mot inntektsbortfall som følge av restriksjoner.

Statsministeren beklaget fra talerstolen at man ikke har mulighet til å gi forutsigbarhet i en situasjon drevet av smitteutviklingen.

– Men det finnes måter å skape mer forutsigbarhet, også til aktører som oss. Vi ber om å bli lyttet til på lik linje med idretten, og vi ber om kompensasjonsordninger som i det minste legger til rette for at vi fortsatt kan være her etter pandemien, fortsetter Borgundvaag og legger til:

– Vi starter en gradvis gjenåpning av samfunnet – det er vi glade for. Men arrangementer krever planlegging. Vi kan ikke knipse opp en festival eller et loppemarked på en ukes varsel. Derfor ønsker vi en sikring som gjør at vi kan igangsette viktig planleggingsarbeid uten å risikere konkurs.Fakta:

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn. Målet er en normal hverdag, og et samfunn der alle skal komme gjennom krisen.

Trinn 1 (tidligst april)

- Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres
- Inntil 100 publikummere på innendørs konsert der publikum er på faste, tilviste plasser.
- Anbefaling om at voksne ikke gjennomfører organisert aktivitet innendørs opprettholdes
- Utendørs kan voksne gjennomføre organisert aktivitet som musikkøvelser, dersom det er mulig å holde god avstand og i grupper på inntil 20 personer
- Barn og unge under 20 år kan delta på innendørs musikkøvelser i grupper på 10 personer i hver gruppe, men ikke stevner, konkurranser og mesterskap som ikke er idrettsarrangement.

Trinn 2 (tidligst mai)

- 200 publikummere på innendørs konsert med faste, tilviste plasser
- Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs.
- For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Situasjonen for festivalsommeren vil først avklares i slutten av mai.

Mer om gjenåpningsplanen finnes hos regjeringen.no