Nyheter  Søndag 24. april 2022

Innlandet - best på kultur?

Det kan virke som at kampen om å beholde musikklinjer i Innlandet blir en årlig tradisjon. Nå foreslår fylkeskommunedirektør Tron Bamrud nok en gang å legge ned musikklinja ved Nord-Østerdal videregående skole.

Musikklinja ved Nord-Østerdal videregående skole har vært en viktig institusjon for hele fylket i over 25 år, og nå er tilbudet igjen truet. Nedleggelser av slike tilbud ødelegger for dannelse, utdannelse, tilhørighet, identitet, livskvalitet og menneskelig vekst. Ikke bare for ungdommer som går, eller ønsker å gå på musikklinja, men for en hel befolkning. I 2021 ble linjetilbudet reddet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine fylkespolitikere etter et kraftig lokalt engasjement, men gleden og freden ble ikke langvarig.

Pandemien har skapt en usikkerhet i hele kulturfeltet, og gang på gang har kulturfeltet blitt nedprioritert. Nettopp nå er det viktig at kulturtilbud for ungdom opprettholdes, så vi sikrer etterveksten og ikke blir fattigere som kulturfylke framover. MDD-linjer er ressurssentra over hele landet, og kutting av tilbud framstår som svært kortsiktig. Miljøene er vanskelig å reetablere, og et fattig kulturliv går på alles bekostning.

I fjor ble det vedtatt at danselinja ved Vinstra vidaregåande skule og dramalinja ved Hadeland videregående skole ikke skulle settes i gang i skoleåret 2021-2022, og det samme gjelder i år. Med lave søkertall spøker det for alle MDD-linjer i fylket, men det er positivt å se at fylkeskommunen ønsker å opprettholde musikklinjetilbudet ved Hadeland videregående skole og Vinstra vidaregåande skule skoleåret 2022-2023, til tross for lave søkertall også der. Hvorfor er ikke det tilfellet for Nord-Østerdal videregående skole?

En forduftet strategi?

I desember 2021 ble Kulturstrategi for Innlandet 2022-2026 vedtatt, et politisk overordnet styringsdokument som skal gi fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet en tydelig retning med klare prioriteringer. Strategien skal bidra til at flere våger å satse og at flere lykkes. I forbindelse med lanseringen av strategien, sa fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen, at vi virkelig har eventyrlige muligheter i kulturfylket Innlandet, og at med det utgangspunktet var det naturlig for fylkestinget å legge lista der den bør ligge: Innlandet – best på kultur!

Allikevel strider politiske forslag og prioriteringer mot strategien, og visjonen blir mer og mer visket ut. Innlandets musikk- og kulturliv er avhengig av at fylkeskommunen oppfyller sitt samfunnsansvar, og at alle drar lasset sammen. En nedbygging av opplæringstilbudene vil få merkbare konsekvenser for både mennesker og samfunnet, og mulighetene blir færre, enten de er eventyrlige eller ikke.

Svekket tillitt

Tilbudsstrukturen for de videregående skolene i Innlandet fylkeskommune for skoleåret 2022-2023 ble vedtatt av fylkestinget i oktober i fjor (PS 67/2021). Det ble foretatt vurderinger for å tilstrebe en god balanse i den enkelte region mellom opplæringstilbud, etterspørsel i arbeidsmarkedet og søkernes ønsker. På oversikten over tilbud som settes i gang høsten 2022, var alle årstrinn på musikklinja ved Nord-Østerdal videregående skole oppført. Befolkningen har tillit til at folkevalgte politikere og fylkestinget står på tidligere vedtak om å beholde utdanningstilbud, men tilliten svekkes raskt når vedtak overkjøres av ubesluttsomhet og stadige endringer.

Mangfold framfor tall

Selv om fylket gjerne ønsker seg et høyere elevtall på musikklinja, er tallene allikevel forsvarlig for å sette i gang tilbudet. Søkertallene må også sees i sammenheng med pandemihåndteringen, hvor kulturfeltet flere ganger har blitt nedprioritert. De to siste årene har ikke det frivillige musikklivet og MDD-linjene kunnet tilby konserter, synliggjøring og rekruttering på vanlig vis, da mye har vært stengt ned. Dette påvirker selvsagt søkertallene til linjene, og snuoperasjonen er ikke gjort i en håndvending. Det vil heller ikke hjelpe på søkertallet å true med nedleggelse og usikkerhet hvert år, og fører til at ungdommene søker seg vekk fra musikklinja. Når utdanningstilbud gjennomgår en vanskelig tid med små kull og lav rekruttering, må fylket bidra til at tilbudet stimuleres framfor å bruke det som en salderingspost for å spare penger.

Musikklivet representerer store verdier for individ og samfunn, og ved å fjerne en så viktig linje som musikklinja, svekkes ungdommens muligheter til å tilegne seg ferdigheter og kunnskap, og også deres identitet og forankring. Det svekker også rekrutteringen til det frivillige musikklivet, og spesielt kor og korps. Disse er helt avhengige av at så mange tenåringer som mulig blir i nærheten, og ikke må reise langt for å få gjennomføre utdanningsvalget sitt. Tenk å være 16 år, stå ivrig og engasjert på startstreken til resten av livet, men få drømmene dine knust på grunn av noen som syns at tall er viktigere enn mennesker, verdier, lokalsamfunn, arbeidsliv og kommende generasjon.

Eirin Lien (daglig leder) og Jimmy Høiberget (styreleder)

Anne Skjotskift 3 MUA NOVGS

Her har vi det kjempefint, vi er en inkluderende gjeng på musikklinja, sier (f.v.): Erik Thana Norvik, Veslemøy Joten Langsjøvold, Stina Thorsteinsen Aasheim, Jonas Tronslien, Guro Martinsen Nytrøen og Simen Mortensen i klasse 3MUA ved Nord-Østerdal videregående skole.