Nyheter  Fredag 6. desember 2019

Innlandet feiret frivilligheten

5. desember feiret Innlandet FNs internasjonale frivillighetsdag med fullt hus i Hamar Teater. Godt samarbeid og et rikholdig program gav grunnlag for videre utvikling.

Frivillige lag og foreninger i Innlandet var invitert til å feire frivilligheten med spennende foredrag og innlegg, paneldebatt og prisutdeling. Det er første gang Hedmark og Oppland, som blir til Innlandet fylke fra nyttår, har en slik felles feiring av frivilligheten.

Vise fram mangfold og næring til lokalsamfunn

- Målet har vært å vise mangfoldet i den frivillige aktiviteten i Innlandet. Vi ønsket å inspirere kommunene, politikere og organisasjoner til å legge til rette for frivilligheten, sier Sara Hope Lygre, regionkonsulent for Voksenopplæringsforbundet Innlandet.

Programmet bød på inspirerende foredrag med temaer som belyste frivillig sektors samfunnsrolle og hvorfor det er viktig å legge til rette for frivillig aktivitet i kommunene ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

- Vi fikk et godt ordskifte med panelet som diskuterte barrierer for deltakelse, sosiale forskjeller, utenforskap og betydningen av lokalt folkehelsearbeid, fortsetter Hope Lygre.

Paneldebatt lite

Paneldebatt om temaet frivillighet i Innlandet: Fra venstre fylkesordfører i innlandet Even Aleksander Hagen, daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø, ordfører i Hamar Einar Busterud, daglig leder i Vilmer, Øystein Landgraff og Tonje Sagstuen fra Norsk tipping. Moderator helt til høyre: kultursjef i Lillehammer Olav Brostrup Müller.

Bredt og god samarbeid

Voksenopplæringsforbundet Innlandet tok i vår initiativ til samarbeide med helseklynga Helseinn, Innlandet Musikkråd og Innlandet idrettskrets om denne feiringa. Her er det også deltakelse fra fylkeskommuner og kommuner.

– Det har vært stor velvilje og morsomt å få til et slikt nytt samarbeid med aktører fra det frivillige og fra det offentlige. Vi håper at det gav mersmak og at vi får til flere slike møteplasser og feiring av frivillighetsdagen. Når de to fylkene, som blir til Innlandet ved årsskiftet, skal ut og lete etter “Innlandets sjel”, håper vi at dette arrangementet har bidratt til å vise at den er fylt av frivillighet, avslutter Hope Lygre.

Folkehelsepris lite

Folkehelsepriser for Hedmark og Oppland

Under arrangementet delt også Nasjonalforeningen for folkehelsen i Oppland og Hedmark ut folkehelseprisene for 2019.Prisvinner i Hedmark ble Erland Nordsetmoen fra Slåstad i Sør-Odal. Prisvinner i Oppland ble Karin Scheide Sømoen fra Nordre Land.

Program: Frivillighetens dag

Programmet for Frivillighetens dag kan du se her.