Nyheter  Tirsdag 28. mars 2023

Innlandet musikkråds stipend til unge musikerspirer

Innlandet musikkråd deler ut stipend til unge, lovende musikerspirer mellom 13 og 19 år (født mellom 2004 og 2010). Stipendsummen er 15 000 kroner, og neste søknadsfrist er 1. mai 2023.

Hvert år deler Innlandet musikkråd ut stipend til en eller flere unge, talentfulle musikerspirer. Stipendet kan brukes til reise, kurs, spilletimer eller annet som kan bidra til å ta noen skritt videre på veien. Søknadsfristen er 1. mai 2023.

Hvem går stipendet til?

  • Stipendet deles ut til unge sangere/musikere i Innlandet som er født mellom 2004 og 2010.
  • Stipendet deles ut etter søknad - til én eller flere kandidater
  • Stipendet deles ut til særlige talenter innen alle musikksjangere
  • Stipendet skal knyttes til spesielle kurs, hospitantopphold, ekskursjoner og lignende
  • Stipendet kan ikke benyttes til innkjøp av musikkutstyr

Stipendutdeling 2022 Foto Anne Skjotskift

Utdeling av stipend i 2022: Styremedlem Dagfinn Hokstad, stipendmottaker Øystein Dalbakk Myre og daglig leder Eirin Lien.