Nyheter  Mandag 30. september 2019

Kulturkortet gir rabatt til unge kursdeltakere i Hedmark

Gjennom en samarbeidsavtale med Kulturkort for ungdom kan ungdommer mellom 13-21 år som deltar på et kurs/opplæringsaktivitet få rabatt på kursavgiften. Ordningen er begrenset til kurs som arrangeres av lokale lag i Hedmark, og som er godkjent av studieforbundet laget er medlem av.

Hva er kulturkortet?

Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Hedmark i alderen 13 – 21 år (fra og med det året du fyller 13 og ut året du er 21). Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket! Med kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, fotball- og ishockeykamper, og mye mer.Med kulturkortet vil vi gjøre det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Hedmark. Vi jobber hele tiden med å lage nye avtaler slik at kortet skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.Kulturkortet drives av Hedmark fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.

Avtalen gir 20% rabatt på kursavgift, med tak/øvre grense på kr. 500 i halvåret pr. deltaker. NB! Ordningen er avgrenset til enkelte kulturemner.

Ordningen fungerer slik:

  1. Ungdommer som ønsker dette tilbudet, må bestille kulturkort her: https://kulturkorthedmark.no/bestill/
  2. Laget gir kortinnehaverne rabatt på kursavgiften, og sender inn oppgave over hvem som har fått rabatt til VOFO Innlandet.

Les mer om kulturkortet her