Nyheter  Mandag 8. november 2021

Musikkrådets søkeskole nr. 7: Om KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet

19. januar kl. 18.00 gjennomfører vi en ny søkeskole, og denne gangen vil Christin Sund, spesialrådgiver i Norsk musikkråd, ta for seg to av Norsk musikkråds sine støtteordninger: KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet. Begge ordningene har søknadsfrist 25. februar 2022.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc. Målgruppen er organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Se kommende og tidligere søkeskoler

Vil du være med på søkeskolen? Fyll ut skjemaet under.

Meld deg på via dette skjemaet før tirsdag 18. januar kl. 12.00. Lenke til det digitale møtet vil bli sendt til e-postadressen du oppgir samme dag som søkeskolen gjennomføres.