Nyheter  Torsdag 9. januar 2020

Musikkutstyrsordningen ble KULTURROM

Den velkjente Musikkutstyrsordningen har nå fått utvidet sitt mandat for å gi støtte - og fikk nylig et flunkende nytt navn: KULTURROM

I 2019 fikk Musikkutstyrsordningen et utvidet mandat og betydelig økt tilskuddsramme. Fra å være en ordning for kun rytmisk musikk er den nå en ordning som skal gi tilskudd på tvers av sjangre (rytmisk, kor, korps, klassisk) og også til flere kulturuttrykk – i første omgang utvidet til scenekunst og amatørteater.

Innlandet musikkråd har fulgt ordningen over tid, og ser at det er mange gode søknader fra vårt fylke, men at det gjerne kunne være flere. Vi oppfordrer derfor kommuner, institusjoner, organisasjoner og andre som eier eller drifter kulturlokaler i Innlandet til å sette seg inn i hva KULTURROM støtter, og til å søke. Vi vet at det er behov for både teknisk utstyr (lyd/lys), og at akustikken i mange tilfeller er utfordrende.