Nyheter  Onsdag 9. februar 2022

Nå kan dere søke om tilskudd til akustikkmåling av rom

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og kommuner som har behov for å utrede om et lokale egner seg til musikkutøvelse eller ikke. Innlandet musikkråd kan måle ditt lokale!

Nå blir det lettere å utbedre musikklokaler

- Dette gjør vi for å gjøre det enklere å få kunnskap om akustikken i lokalene som brukes til øving og framføring over hele landet - og senke terskelen for å komme i gang med utbedringer. Med tilskudd på inntil 7 500 kroner blir det lettere å bestille en akustikkmåling.

Det sier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom.

Ordningen ble lansert i februar med løpende søknadsfrist.

Fram til nå har de som ønsker å utbedre et musikklokale vært nødt til enten å betale for måling av romakustikk selv eller kartlegge via en mer omfattende akustisk forprosjektrapport. Nå lanseres altså en ny støtteordning som har til hensikt å gjøre det enkelt å gjøre en akustikkmåling. En slik måling er ofte det som setter det hele i gang, og det er også ofte nødvendig med en måling for finne ut om et lokale i det hele tatt egner seg til musikkutøvelse eller ikke.

Løpende søknadsfrist

Ordningen har løpende søknadsfrist og tilskudd til akustikkmåling er begrenset opp til 7 500 kroner.

Deretter kan man vurdere hva man gjør videre, eksempelvis om man skal søke om midler til en akustisk forprosjektrapport.

Målingen kan brukes som et godt grunnlag for en akustiker å komme med anbefalte tiltak og videre søke tilskudd til utbedringer. Kulturrom gir også tilskudd til enkle romakustiske tiltak i noen tilfeller der det ikke er nødvendig med en full prosjektering.

- Det handler også om å bli bevisst på rommene man bruker, og med dette tilskuddet gir vi flere kulturaktører som bruker eller driver lokaler mulighet til å benytte kompetansen som er i de regionale musikkrådene, sier Sørensen.

Les mer på Kulturroms nettsider Mer om musikklokaler og lyd