Nyheter  Tirsdag 27. oktober 2020

Norsk kulturindeks viser god kulturaktivitet i Innlandet

Innlandet fylke har også i 2019 flere kommuner i øvre sjikt på Norsk kulturindeks, og vi noterer oss at frivilligheten bidrar sterkt til de gode plasseringene. Her gjøres det en formidabel innsats hver dag!


Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

Basert på innsamlede data om kulturtilbud og kulturaktivitet, rangeres kommunene ut fra ulike indikatorer: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole, DKS, tildelinger og frivillighet.

Kåringen er ingen konkurranse, men en temperaturmåling på kulturlivet i kommunene. Kåringen sier noe om både kulturtilbudet og kulturbruken, og gir en indikasjon på hvilke områder kommunene kan rette ekstra innsats mot.

Ser vi på regioninndelingen, er det åttende år på rad at Rørosregionen topper Norsk kulturindeks, med Innlandet-kommunene Os, Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal, og Trøndelag-kommunene Røros og Holtålen. På topp ti-lista over kommuner i Norge, finner vi tre kommuner i Innlandet: Lillehammer, Nord-Aurdal og Hamar. Bra jobba av mange!

Kulturindeks 2019 stor