Nyheter  Onsdag 22. januar 2020

Norsk musikkråd blir en del av Fritidserklæringen

– Hele musikkfrivilligheten i Norge står nå sammen, og vi gleder oss til å være med, sier styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Fritidserklaeringen

Norsk musikkråd er nå del av Fritidserklæringen.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

I dag er Norsk musikkråd tatt opp som part i erklæringsgruppen for Fritidserklæringen.

– Musikk har en unik kraft og evne til å skape livsglede, energi og samhold, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

– Derfor er vi glade for at Fritidserklæringens grunnlag fremhever kulturelle og kunstneriske aktiviteter, og vi er glade for at vi nå er med, fortsetter han.

– Vårt arbeid bidrar til å utjevne forskjeller
I 35 organisasjoner, 16 fylkesmusikkråd og 105 lokale musikk- og kulturråd jobber Norsk musikkråds frivillige og ansatte for at flest mulig få oppleve spilleglede i kor, korps, band og orkestre. Det å lære og spille sammen bygger selvtillit og selvrespekt.

– Norsk musikkråd er i høy grad med på å redusere negative forskjeller og gi større muligheter for den enkelte, forteller Borgundvaag.

Norsk musikkråds handlingsplan slår fast at organisasjonen skal "være en drivkraft for å inkludere flere mennesker i organisert musikkaktivitet." Som en del av Fritidserklæringen styrkes forutsetningene for å lykkes med dette arbeidet.

– Våre arenaer fokuserer ikke på prestasjoner med vinnere og tapere. Vi har ikke reservebenker fordi alle skal spille sammen, sier han.

– Vi må få med flere
Norsk musikkråd har likevel ikke nådd ut til alle som kan ha glede av musikk som organisert fritidsaktivitet.

– Vi er sikre på at når vi først får barn og unge inn i våre aktiviteter, får de fleste lyst til å bli. Utfordringen er å få kontakt med dem for å få de inn, sier Borgundvaag. Det å få barn til å møte opp flere ganger kan også være krevende, fordi du må kunne mer enn lære bort musikk.

Bjorgulv

Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, er bekymret for hva avlyste øvelser har å si for folkehelsen.

– Hos oss i musikkfrivilligheten er det også behov for kompetanse og kapasitet til å komme forbi språklige og kulturelle hindre, fortsetter han. Norsk musikkråd ønsker derfor å invitere lokale aktører til å samarbeide om å nå ut til de som bør få være med.

– Alle barn fortjener like muligheter til å skape gode liv, og vi er overbevist om at musikklivet kan ta en mye større rolle i dette enn vi har klart til nå, forteller han.

Videreføring av pilot for fritidskort

Et grep fra regjeringen for å redusere de økonomiske barrierene er utprøvingen av et fritidskort. Kortet skal bidra til å finansiere deltakelse i varige, organiserte fritidsaktiviteter.

Vadsø og Arendal kommuner ble valgt ut som piloter for en slik ordning i 2019. Dette ble videreført i statsbudsjettet for 2020, og det vil i år gå 45 millioner til fritidskort i utvalgte kommuner. Midlene for 2020 er lyst ut og fristen for kommunene å søke om å bli pilot-kommune er satt til den 14. februar. Det ligger an til at det blir omlag 10 kommuner som får delta.

Kulturminister Trine Skei Grande oppfordret organisasjonene om å være delaktige i utprøvingen av kortet hos de kommunene som blir valgt ut.

Selv om økonomi kan være et hinder for deltakelse, er det også viktig å jobbe med andre faktorer, som transport, dialog med foreldre, og samarbeid med NAV, for å nevne noe.

Borgundvaag oppfordrer medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd som samarbeider godt med sin kommune om å oppfordre kommunen om å bli med i pilot-ordningen.

– Musikkfrivilligheten vil bidra til å utvikle gode arenaer for lokalt samarbeid. Er du tillitsvalgt i en kommune som er god på inkludering, be kommunen din melde seg, avslutter Borgundvaag.

Om Fritidserklæringen

 • Har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.
 • Bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.
 • Erklæringsgruppen består av:
  • Frelsesarmeen
  • Frivillighet Norge
  • Kirkens bymisjon - Oslo
  • Kommunesektorsens organisasjon
  • LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Norges idrettsforbund
  • Norges KFUK-KFUM
  • Norges Røde Kors
  • Norsk musikkråd
  • Redd Barna
  • Ungdom og Fritid
  • Unge funksjonshemmede
  • Voksne for barn