Nyheter  Mandag 11. oktober 2021

Spiller du i band? Søk tilskudd fra Musikkens studieforbund!

Har du tenkt over at bandøvinger er opplæring? Er dere fire eller flere over 14 år i bandet, kan dere få utbetalt 45 kroner per time med opplæring!

Et studieforbund fordeler tilskudd etter Lov om voksenopplæring. Musikkens studieforbund er et studieforbund for frivillige organisasjoner som driver opplæring i musikk. Kor, orkester, korps, spelemannslag, storband, ensembler, band, med mer kan søke kurstilskudd til sin virksomhet.

Er bandet deres organisert i en av våre medlemsorganisasjoner, kan dere søke om å få penger for øvingene deres. Dere kan motta 45 kroner for timer uten lærer, og 105 kroner for timer med lærer.

Et eksempel: Bandet øver selvstendig 3 timer i uken i et helt år. 3 timer x 52 uker x 45 kr = 7020 kroner!


Noen viktige kriterier:

  • Bandet må være medlem i en av våre medlemsorganisasjoner
  • Minimum fire deltakere, inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder. (Unntak for trioer)
  • Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  • Bandets kontaktperson må være over 18 år
  • Dere må ha minimum 75% fremmøte
  • Kurset må følge en studieplan. Denne velges når dere søker.

Søknaden må sendes inn i forkant av første øving for semesteret. Vårsemesteret går fra januar t.o.m. juni, og høstsemesteret fra august/september t.o.m. desember. Rapporteringsfrist er alltid tre uker etter siste øvelse for semesteret, men slutter dere tett opptil semesterslutt, får dere litt kortere tid på å rapportere. Da må rapporten uansett være inne innen 1. juli og 31. desember. Når dere rapporterer, må dere lage en repertoarliste (en oversikt over låtene med tittel og komponist dere har øvd på under øvelsene). Tilskuddet utbetales etter rapportering. Vårtilskuddet utbetales på høsten og høsttilskuddet utbetales på våren.

Dersom bandet ikke er medlem i en medlemsorganisasjon må det først bli det. Her er en liste over organisasjoner. Når dere har medlemskap på plass, kan en i bandet logge seg inn i vår nye portal med Bank-ID, for å registrere bandet. Lenke til portalen ligger på forsiden av www.musikkensstudieforbund.no. Når bandet er registrert, får en mulighet til å sende søknad om tilskudd. Søknadsprosessen i denne nye portalen er relativt enkel, og det finnes veiledningsvideoer.

Innlandet musikkråd er naturligvis tilgjengelig på e-post eller telefon for å hjelpe dere! Dersom dere ikke holder til i Innlandet, kan det være fint å vite at fylkesmusikkrådene over hele landet har samme ordning.

Kos dere på bandøvelse - og søk tilskudd!

Almost Ultra Tynset jazzfestival Steinar Horten

Bandet Almost Ultra, Tynset jazzfestival 2020.