Nyheter  Torsdag 1. juni 2023

Stipend til Erling Dahl

Siden 1991 har musikkrådet delt ut stipend til unge, lovende utøvere fra eller med tilknytning til Innlandet. Årets stipend går til Erling Dahl (18) fra Fåberg.

I år fikk vi inn 12 søknader fra ungdommer fra hele Innlandet. Vi ser at nivået er blitt svært høyt på mange av søkere, og flere er fanget opp av talentprogrammer eller går hos dyktige lærere allerede. Dette er en gledelig utvikling, og viser resultatene av den store innsatsen kulturskolene og de lokale lagene gjør med opplæring av unge. Her dannes fundamentet for unge utøvere, enten de skal satse på musikk som levevei, eller ha det som en hobby for livet.

Drømmen er å spille i Norges beste brassband

Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles Erling Dahl fra Fåberg.

- Et slikt stipend er til stor hjelp for meg som ønsker å oppnå større ting på mitt instrument. Det gir meg enda større forutsetninger for at jeg kan klare å nå de målene jeg har satt meg. Jeg er derfor ærbødig og takknemlig for tilliten Innlandet musikkråd har gitt meg.

Erling går for øyeblikket på musikklinja ved Gjøvik videregående skole, med euphonium som hovedinstrument. I tillegg spiller han i HOKK (Innlandet regionkorps), Brøttum Brass og Fåberg skolemusikk. Han har også nylig kommet inn på Talentutviklingsprogrammet ved NMH (TUP), som tilbyr musikkopplæring til elever som har særlige forutsetninger og motivasjon for å arbeide med musikk.

- Målet mitt er å bli så god som mulig på mitt instrument, og få ut potensialet mitt. Det er en hobby jeg er veldig glad i, og ønsker at det kan bli en jobb for meg i fremtiden. I tillegg drømmer jeg om å få spille med Eikanger-Bjørsvik Musikklag, et av Norges beste brassband.

Erling Dahl mottar stipend for å kunne ta spilletimer med Hans Andreas Kjølberg i Oslo. Kjølberg har erfaring fra blant annet Divisjonsmusikken, Det norske Blåseensemble, Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim, samt flere symfoniorkester i Norge og Sverige.

Lytt til Erling Dahl her

Stipend2023 Utdeling klipp

Stipendet ble delt ut av styremedlem Liv Bjerke og styreleder Jimmy Høiberget, under HOKKs sesongavslutning på Toneheim i pinsehelgen.

Stipend2023 Utdeling2 klipp

Fornøyd stipendmottaker!