Nyheter  Torsdag 15. september 2022

Søk om støtte til inkluderingsaktiviteter

Har dere lyst til å bidra til at ukrainske flyktninger kan få en bedre hverdag?
Nå kan frivillige kulturorganisasjoner og lag som ønsker å inkludere flyktninger fra Ukraina søke på en ny tilskuddsordning.

Kulturfellesskap

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Midlene skal benyttes for å fremme aktivitet blant ukrainske flytninger bosatt i kommuner eller på mottak. Det gis støtte til både små og store tiltak.

Søknadene behandles løpende og det er kort behandlingstid.

Ordningen skal styrke flyktningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen.

Søk på tilskuddsordningen her Prosjektside