Nyheter  Fredag 26. mars 2021

Tilskudd til gode prosjekter i Innlandet

Norsk musikkråd har ferdigbehandlet alle søknader som kom inn til ordningene Frifond kompetanse og aktivitet, KOMP og Stimuleringsordning for lokale musikkråd. Tilskuddene tyder på at det foregår mye god aktivitet i fylket!

Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter.

Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Tildelinger Frifond kompetanse og aktivitet 2021

Søker Prosjekt Beskrivelse Tilskudd
Hedmark folkemusikklag SPREK! 2021/2022 Kompetansehevende tiltak 10 000
Innlandet musikkråd Ung styring – unge bak rattet i lokale musikkråd Inkluderings- og mangfoldstiltak 20 000
Lom Spel og Dansarlag Unge instruktørar Kompetansehevende tiltak 15 000
Nordre Ål skolemusikk Søknad om støtte til seminar Kompetansehevende tiltak 10 000
Østnorsk jazzsenter Innlandet ungdomsjazzorkester Kompetansehevende tiltak 40 000

KOMP

KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe: Organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Tildelinger KOMP 2021

Søker Prosjekt Tilskudd
AnJazz Hamar Jazzfestival AnJazz UNG Workshop 2021 15 000
Hedmark folkemusikklag Folkemusikkseminar for barn og unge 2021 10 000
Hedmark folkemusikklag SPREK! 2021/2022 10 000
Hedmark folkemusikklag Syng folkesang! 2021 7 500
Heme dine Heme dines sommerleir 2021 15 000
Lillehammer Spel og Dansarlag Lillehammer juniorspelemannslag 10 000
Lom Spel og Dansarlag Unge instruktørar 20 000
Norsk viseforum Tante Gerdas scene - Viseverksted 2021 10 000
Rendalen spellmannslag Innføringskurs i tradisjonsmusikk fra Rendalen - høsten 2021 10 000
Steens Dameavdeling Motivasjonsseminar for Steens Dameavdeling 10 000
Valdres folkemusikkarrangement AS Strunkeveko 2021 70 000
Valdres folkemusikkarrangement AS Ministrunken 2021 20 000
Østnorsk jazzsenter Innlandet ungdomsjazzorkester 35 000

Stimuleringsmidler til lokale musikkråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund lyser ut aktivitetsmidler for lokale musikk- og kulturråd. Formålet med ordningen er å stimulere til etablering av nye lokale råd og å løse ut nye aktiviteter i hvilende råd.

Støtte kan både gå direkte til aktiviteter i lokale råd (prosjekter, arrangementer, kurs mv.), offensivt arbeid i fylkesrådene (reiser og arbeidstid i forbindelse med etablerings- og aktiviseringsmøter, prosjekter mv.) og utvikling og produksjon av relevant materiell.

Det gis ikke støtte til allerede gjennomførte tiltak og prosjekter.

Tildelinger Stimuleringsmidler til lokale musikkråd 2021

Søker Prosjekt Tilskudd
Innlandet musikkråd Lokale musikkråd kartlegger musikklokaler 20 000
Åmot kulturråd Stimuleringsmidler til Åmot kulturråd - sammenkomst for lag og foreninger 10 000