Nyheter  Tirsdag 29. mars 2022

Vellykket årsmøte i Innlandet musikkråd

Torsdag 24. mars ble årsmøtet i Innlandet musikkråd gjennomført, og endelig kunne vi møtes på ordentlig igjen!

Innlandet musikkråd er den regionale paraplyorganisasjonen for musikklivet i fylket, og regionledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for musikklivet i regionen. Vi arbeider for å styrke rammevilkårene for musikkorganisasjonene- og lagene i fylket. Vi er også det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner i kultur- og skolesektoren i fylket.

Årsmøtet åpnet med et kulturelt og faglig innlegg av Øvre Rendal mannskor, sammen med dirigent Guro Hjemli. Koret har jobbet godt med rekruttering av unge sangere i flere år, og deltakerne på årsmøtet fikk inspirerende tanker i tillegg til nydelig sang fra koret. I tillegg fortalte Kjerstin Lundgård (leder for Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune) om det nyopprettede Musikk i Innlandet og fylkets arbeid med det frivillige musikklivet i fylket.

Styreleder Kåre Haugli ønsket velkommen, og styremedlemmene Jimmy Høiberget og Liv Bjerke var møtedirigenter. Det stod ni saker på sakslisten som ble gjennomgått, og det var flere gode diskusjoner underveis i møtet. Representasjonen i årsmøtet var fordelt slik: Ni fra medlemsorganisasjonene, fem fra styret i Innlandet musikkråd (tre av disse representerer også medlemsorganisasjoner), en fra valgkomité og fire gjester. Daglig leder ble hindret fra å møte pga. koronasykdom.

På slutten av årsmøtet ble mangeårig styreleder i Innlandet musikkråd, Kåre Haugli, takket av. Kåre har gjort et meget godt arbeid som styreleder, og har vært en viktig ressurs for musikkrådet.

Protokoll fra årsmøtet

2022 Arsmote1

Årsmøtet 2022, i Festsalen på Hamar teater.

Ovre Rendal

Noen av sangerne i Øvre Rendal mannskor, sammen med dirigent Guro Hjemli.

2022 Arsmote3

Avtroppende styreleder Kåre Haugli (til høyre) og ny styreleder Jimmy Høiberget.

2022 Arsmote4

Kåre Haugli ble takket av som mangeårig styreleder for Innlandet musikkråd.

Styret i Innlandet musikkråd 2022/2023

Navn Rolle Tilhørighet
Jimmy Høiberget (ny) Styreleder Østre Toten musikkråd
Terje Asprusten (gjenvalgt) Styremedlem Gran musikkråd/Norges korforbund
Kåre Nordseth (ny) Styremedlem Norges Musikkorps Forbund
Liv Bjerke (gjenvalgt) Styremedlem Norges Musikkorps Forbund Innlandet
Dagfinn Hokstad (ny) Styremedlem Norsk jazzforum
Birgitte Rosenberg (gjenvalgt) Varamedlem Norges korforbund Vestoppland
Jan Morten Rønning (gjenvalgt) Varamedlem Åsnes musikkråd
Else Myhr (gjenvalgt) Varamedlem Hedmark folkemusikklag