Nyheter  Fredag 4. februar 2022

Vi ønsker nominasjoner til Innlandets musikkommune 2021

I 2019/2020 markerte Innlandet musikkråd førti år, og i den anledningen ble det etablert en pris som deles ut til den beste musikkommunen i Innlandet. På nasjonalt plan har en slik pris blitt delt ut siden 2014. Vi ser at mye bra arbeid foregår under radaren i media, og at det ofte er lett å ta gode tilbud og god tilrettelegging fra kommuner for gitt. Vi ønsker derfor å sette lyset på de gode eksemplene, for om mulig å kunne inspirere andre kommuner til å bedre rammene for musikklivet lokalt. Fristen for å nominere er 1. mars 2022.

Vi «sjekker ut» kommunene på seks områder – og ber om en begrunnelse fra musikklivet i kommunen for hvorfor kommunen bør få prisen:

  • Aktivitetsnivået for musikklivet i kommunen, representert ved antall lag, konserter, arrangementer/festivaler (kilde: Kulturindeksen og SSB-statistikk)
  • Hvordan anerkjenner kommunen det lokale musikklivet?
  • Hvordan samarbeider kommunen med de frivillige lagene? Finnes det for eksempel en samarbeidsavtale mellom kommunen og det lokale musikkrådet?
  • Hvilke aktiviteter gjør kommunen for å tilrettelegge for det lokale musikklivet?
  • Hvilke øvings-og konsertlokaler har det lokale musikklivet tilgang til?
  • Hvilken plass har musikklivet i kommunens planverk?

Ønsker du å nominere «din» kommune? Svar på spørreskjemaet lenger ned på siden.

Received 2491224057576920

Elverum musikkråd ved leder Torill Nysted og Hanne Solberg (foran), Stine Mari Berg Schulstad (bak fra venstre), Jon Johansen, Hieke Elgersma og Irene Tømmerberg.

Elverum kåret til Innlandets musikkommune 2019

Elverum kommune ble kåret til årets musikkommune i 2019. Kommunen jobber godt med å ta vare på musikklivet i kommunen, og det legges ned store midler til drift av de forskjellige lagene og utbedring av øvings- og fremføringslokaler. I tillegg har kommunens musikkliv lange tradisjoner knyttet opp mot lærerhøgskolen og folkehøgskolen, der musikk har stått sentralt. Elverum kommune er en kommune hvor man ser verdien av å bygge gode rammevilkår rundt kulturlivet. Det lokale kulturlivet føler at de blir satt pris på ved at det blir avsatt midler til frivilligheten. I tillegg blir det lokale kulturlivet og de frivillige lagene blir i stor grad hørt i saker som omhandler kulturlivet.