Nyheter  Torsdag 12. november 2020

Voksenopplæringstilskudd demper økonomiske Covid-konsekvenser

Våren 2020 bød på store omveltninger for musikkfrivilligheten over det langstrakte land, og koronatiltakene har rammet frivilligheten hardt.

Øvingslokaler ble stengt på dagen, mange kunne ikke lenger møtes og all aktivitet måtte tilpasses en helt ny hverdag med en pandemi som har vist seg å vare lengre enn først antatt.

Allikevel øynet lagene en viss optimisme, for inaktivitet var ikke et alternativ. Å spille og synge har en fysisk og psykisk helseeffekt som er svært viktig i folks hverdag, og de frivillige musikklagene er en viktig arena for mestring og inkludering. De fleste lagene innen musikkfeltet har funnet nye måter å gjennomføre øvelser på, enten det er via videosamtaler eller inndeling i mindre grupper, selvsagt med sine utfordringer, og med strengt smittevern.

Dersom antall timer med øvelser som er rapportert inn til Musikkens studieforbund våren 2019 sammenlignes med timene våren 2020, er det selvsagt en endring, men allikevel ikke så stor som først antatt.
Selv om musikklivets samlede aktivitet våren 2020 ble redusert med 1/3 ville Musikkens studieforbund at dette i minst mulig grad skulle svekke økonomien i lokale musikklag og lovet derfor en mest mulig rettferdig kompensasjon for alle de avlyste kurstimene i Norge. Derfor overføres nå 14 millioner kroner til kor, band, orkester, korps, spelemannslag, storband, viseklubber og trekkspillklubber over hele landet. Dette er kurstilskudd for første halvår 2020.

I Innlandet ble til sammen 243 kurs ble gjennomført våren 2020 (perioden fra januar til juli). Det er tolv færre kurs enn i 2019, og flesteparten av denne andelen er nasjonale sommerkurs som har blitt avlyst.

Voksenopplæringstilskudd til Innlandet våren 2020

Sum tilskudd 2019 Sum tilskudd 2020 Totalt timer 2019 Totalt timer 2020 Hvorav tillegg 2020
1 215 780 1 162 310 11 652 7 137 375 714

60 prosent av lagenes normale timetall ble gjennomført i vår. Selv om mange lag fikk gjennomført aktivitet våren 2020, er vi allikevel spent på hva høsten bringer. Ut fra lokal smittesituasjon, holder fortsatt noen kommuner lagenes øvingslokaler stengt, og mange lag melder at de ikke har kommet skikkelig i gang etter sommeren.

Studieforbundenes tilskudd til opplæring er en viktig del av den kulturelle grunnmuren fordi det går direkte til de lokale musikklagene i små og store kommuner og for mange er dette den eneste støtten de får til faste kostnader som instruktører, dirigenter og leie av øvingslokale.

Nordsinni blandakor koronaovelse foto Birgitte Rosenberg

Nordsinni blandede kor øver med behørig koronaavstand til urframføringen av et bestillingsverk av Torbjørn Dyrud.