Ledermøte 2021

Årets ledermøte avholdes digitalt tirsdag 16. mars kl. 18.00-19.30. Meld deg på i skjemaet nederst på siden innen 1. mars.

Programskisse

Saknr. Sak Innhold
1 Velkommen
2 Kort presentasjon av deltakerne Deltakerne presenterer seg selv og organisasjonene de representerer i møtet. Sinfonietta Innlandet er nytt medlem siden sist
3 Regnskap for 2020 - gjennomgang og votering Resultatregnskap og revisjonsberetning. Se filer under.
4 Orienteringssaker og innmeldte saker til møtet A) Om stimuleringspakke fra Norsk musikkråd/Lottstift
B) Om medlemsorganisasjoner og lokale musikkråds nye muligheter for ekstra VO-støtte gjennom Musikkens studieforbund v/Ludvig Claeson, daglig leder i Musikkens studieforbund
C) Arbeid med kulturstrategi for Innlandet, støtteordninger og aktuell informasjon v/Terje Kongsrud, rådgiver i Innlandet fylkeskommune
D) Daglig leder - skifte og rekruttering av ny
E) Eventuelle innkomne saker fra medlemmene
Vi setter også av noe tid til prat, der medlemmene kan lufte ting uten agenda

Meld deg på her

Status i møtet

Sjekk eventuelt med Gjeldende vedtekter

Slik at vi kan nå deg med evt meldinger

Frist for å sende inn er 1.3.