Velkommen til ledermøte i Innlandet musikkråd

Vi ønsker styrene i våre medlemsorganisasjoner og lokale musikk-/kulturråd velkommen til ledermøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri mandag 17. april kl. 17.00-21.00. Styret i Innlandet musikkråd innkaller til ledermøte det året det ikke er årsmøte. Vi oppfordrer til å stille med flere styremedlemmer, for å sikre bredest mulig forankring i styrene. Påmelding gjøres i skjemaet lenger ned på siden (påmeldingsfrist senest 12. april kl. 16.00).

Programskisse

Klokkeslett Hva Innhold

17.00

Middag

Egen påmelding (se påmeldingsskjema lenger ned på siden)

18:00

Velkommen/opprop

18:15

Om langsiktig rekruttering til det frivillige musikklivet v/David Morton og Birgitte Bjørnsdatter Bruget

Begge har mange års erfaring fra elitekorps på Vestlandet, og har jobbet mye med rekruttering inn i det frivillige musikklivet. For David og Birgitte er lokal forankring og identitetsbygging viktige elementer, og de vil fortelle om hvordan «alt henger sammen med alt», verdien av å jobbe over tid, samt hvordan det best mulig kan arbeides med rekruttering og minske frafall.

19:00

Aktuelle temaer i kulturpolitikken v/generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli

Generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli for å orientere om aktuelle temaer i kulturpolitikken i dag, som utsiktene for regionale kulturfond og en ny NOU (Norges offentlige utredninger) for musikkfeltet.

19:30

Innlandet musikkråds kartlegging av kulturlokaler v/nestleder Kåre Nordseth

Vinteren 2022/2023 har Innlandet musikkråd laget en database over lokaler som benyttes til kultur i Innlandet fylke. Vi kommer inn på bakgrunnen for databasen, veien videre med denne innsamlingen, og hva den kan benyttes til.

20:00

Ledermøtesaker jf. vedtektene

Innkomne saker fra medlemsorganisasjonene - frist for å sende inn er 3. april.

Regnskap 2022

Vi setter også av noe tid til prat, der medlemmene kan lufte ting uten agenda