Styret

Styret velges av årsmøtet for to år, og Kåre Haugli ble gjenvalgt som leder ved årsmøtet i 2018. Nedenfor er styret og varamedlemmer og hvilken medlemsorganisasjon de representerer:

- Kåre Haugli, Ottestad - Norsk sangerforbund (gjenvalgt)
- Birgitte Rosenberg, Odnes - Norges korforbund Vestoppland (gjenvalgt)
- Jertru Stallvik, Otta - Norsk kulturskoleråd, Oppland (gjenvalgt)
- Jan Morten Rønning, Gjesåsen - Åsnes musikkråd (gjenvalgt)
- Terje Asprusten, Gran - Gran musikkråd (ny)

Varamedlemmer:
- Liv Bjerke, Hundorp - NASOL (ny)
- Else Myhr, Trysil - Hedmark folkemusikklag (ny)
- Anne Kristin Rødal, Røros, NASOL (ny)