GD-fondet

GD Fondet skal støtte mangfoldet innenfor kultur i GDs distrikt fra Mjøsbrua i sør til Skjåk i vest og Lesja i nord.

Fondet skal yte støtte i form av økonomisk bidrag inntil 5.000 kroner til konkrete prosjekter som lag eller foreninger måtte ha planer om. Tildeling fra fondet skjer to ganger pr. år. Søknadsfristen er 1. mars og 1.september. Denne runden er fristen forlenget til 13.9.