Medlemsorganisasjoner

Se hvilke organisasjoner som er medlem i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.

Organisasjonenes regionledd er tilsluttet våre fylkesmusikkrådet, og de lokale musikkrådene i kommunene er etablert for organisasjonenes lokale lag.