Fondet Bygdeliv - Fjøssystemer

Fondet skal dele ut midler til alle typer aktiviteter som fremmer positivitet i bygda.

Fjøssystemer Gruppen er opptatt av levende og aktive bygder. Fondet vil i 2021 dele ut kr. 500.000,-.

Det kan være innen kultur og idrett, men også andre aktiviteter som er basert på gode ideer, og som kan gi fremtidige arbeidsplasser. Folk i alle aldre kan søke fondet.

Søknadsfristen er 1. mai 2021.

Les mer og søk her