Kulturrom

Innlandet musikkråd veileder potensielle søkere om tilskudd fra Kulturrom (tidligere kalt Musikkutstyrsordningen). Formålet med Kulturroms virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler, og gode tekniske vilkår for framføring av musikk. Fra 2019 omfatter ordningen flere musikksjangre samt amatørteater- og frivillige teaterformål.

Målgrupper

 • Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (spillesteder)
 • Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål (konsertarrangører)
 • Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (øvingsanlegg)
 • Musikkverksteder, musikklubber, organiserte bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom (øvingsfellesskap)

Støtteområder

 • Støtte til konsertlokaler og konsertutstyr
 • Spillesteder kan søke om fremføringsutstyr og akustiske tiltak
 • Konsertarrangører kan søke om fremføringsutstyr
 • Støtte til øvingsutstyr, øvingslokaler og musikkbinger
 • Øvingsanlegg og øvingsfelleskap kan søke om øvingsutstyr og akustiske tiltak
 • Virksomheter som skal bygge og drifte nye øvingsanlegg kan søke om tilskudd til dette
 • Øvingsanlegg og øvingsfellesskap som har eget fremføringslokale og som har konsertarrangement som en del av virksomheten, kan søke om støtte til mindre fremføringsanlegg
 • Kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd til kjøp av musikkbinger (andre aktører kan stå for drift av musikkbingen)

Kulturrom har to søknadsfrister: 1. mars og 1. september. Kun søknader levert gjennom Kulturroms søknadsportal innen søknadsfristen blir behandlet.