Voksenopplæringstilskudd

Innlandet musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte. I 2019 fikk 508 kurs i Innlandet 2 510 485 kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund - i tillegg bidrar flere kommuner med en ekstratildeling til kurs arrangert i kommunen.

En oversikt over medlemsorganisasjoner ligger her.

Musikkgrupper og -lag kan få støtte til kursvirksomhet gjennom voksenopplæringsmidler. Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund. Kurs med minst fire deltakere over 14 år kan få voksenopplæringsmidler. Vilkåret er at opplæringen må ha en varighet på minst fire timer og følge en godkjent studieplan. Ulike studieplaner finnes på Musikkens studieforbunds nettsider.

Alle kurs som får tilskudd fra Musikkens studieforbund etter Voksenopplæringsloven, registreres i Musikkens studieforbund sin tilskuddsportal. Pålogging gjøres med ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides).

Tilretteleggingstilskudd kan gis som ekstra kursstøtte når en eller flere deltakere trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å ha utbytte av kurset. Kurs med behov for tilretteleggingstilskudd registreres i tilskuddsportalen som vanlig.

Hvilket nivå har ditt emne?
Under finner du godkjente studieplaner i Musikkens studieforbund. Studer disse før du oppretter et nytt kurs.

Godkjente studieplaner i Musikkens studieforbund Tilretteleggingstilskudd