Voksenopplæringstilskudd

Innlandet musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte. I 2019 fikk 508 kurs i Innlandet 2 510 485 kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund - i tillegg bidrar flere kommuner med en ekstratildeling til kurs arrangert i kommunen.

En oversikt over medlemsorganisasjoner ligger her.

Musikkgrupper og -lag kan få støtte til kursvirksomhet gjennom voksenopplæringsmidler. Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund. Kurs med minst 3 deltakere over 14 år kan få voksenopplæringsmidler. Vilkåret er at opplæringen må ha en varighet på minst åtte timer og følge en godkjent studieplan. Ulike studieplaner finnes på Musikkens Studieforbunds nettsider.

Alle kurs som får tilskudd fra Musikkens studieforbund etter Voksenopplæringsloven, registreres i det nettbaserte kursprogrammet KursAdmin. Brukernavn og passord til KursAdmin får laget gjennom å kontakte Innlandet musikkråd.

Tilretteleggingstilskudd kan gis som ekstra kursstøtte når en eller flere deltakere trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å ha utbytte av kurset. Kurs med behov for tilretteleggingstilskudd registreres i KursAdmin som vanlig. I tillegg skal rapportskjemaet for tilretteleggingstilskudd fylles ut og lastes opp som filvedlegg til kurset sammen med bilag for kostnadene laget har hatt til tilretteleggingen.

Studieplanen for det enkelte kurs består av to deler: Valgt studieplan i KursAdmin og lagets repertoar og/eller litteraturliste for det aktuelle kurset. Listen skal lastes opp i KursAdmin som filvedlegg til kurset.

Hvilket nivå har ditt emne?
Under finner du godkjente studieplaner i Musikkens studieforbund. Studer disse før du oppretter et nytt kurs.

Godkjente studieplaner i Musikkens studieforbund Tilretteleggingstilskudd