Medlemsorganisasjoner

Per 25. august 2018 er disse organisasjonene medlemmer i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Organisasjoner som kun er medlem i Norsk musikkråd er merket med (*). Organisasjoner som kun er medlem i Musikkens studieforbund er merket med (^).