Skjema for første gangs registrering

Første gang du vil søke om Voksenopplæringsmidler, fyller du ut skjemaet på denne siden. For å søke, må laget være medlem av en av våre medlemsorganisasjoner. Medlemmer av Norges korforbund søker direkte til NK.

Fyll ut informasjon om hvilket lag som søker Voksenopplæringsmidler. og opplysninger om den som skal være kontaktperson. Deltakere og øvingstimer registreres i et nettbasert program for rapportering. Opplysningene spares etter krav i Voksenopplæringsloven i 10 år. Du må derfor bekrefte at du forstår hva dette innebærer.

Dette skjemaet er kun for lag i Hedmark og Oppland - lag fra andre fylker må kontakte sine respektive fylkesmusikkråd.

Medlemsorganisasjon

Vi oppretter det første kurset for laget, slik at det skal bli enklere å komme i gang. De neste gangene er det lett å kopiere kurs.

Datoer for inndeling av semester:
1. januar - 30. juni
1. juli - 31. desember

Jeg bekrefter at jeg forstår at opplysningene blir bevart i 10 år jf. Voksenopplæringsloven.