Steg 3: Dato og frammøte

Legg inn faktiske øvingsdatoer med korrekt start- og sluttidspunkt rundet opp til neste halvtime. I utgangspunktet er 8 timer pr. dag maksimalt timetall for øvelser. Timetall utover 8 timer pr. dag må begrunnes særskilt. Kurstimer mellom kl. 00.00 og 06.00 godkjennes ikke.

Ved føring av timer for framføring (egne konserter) gjelder følgende: Det kan godkjennes inntil 3 timer pr. framføring. Lydprøver anses som en del av framføringen. Rigging, transport, utpakking m.v. teller ikke.

Det godkjennes inntil to fremføringer per kurs - skriv gjerne inn noen ord om hva det gjelder i feltet "beskrivelse". Før fremmøte på hver enkelt deltaker.

Legg inn korrekte øvingsdatoer og tidspunkt

  • Trykk Rediger-knappen, sjekk at startdato og tidspunkt er korrekt (bruk kalender og nedtrekksliste). Timetall for kurset skal være uten desimaler, så avrund sum oppover.
  • Trykk Lagre og avslutt-knappen, så du kommer ut i Kurssentervinduet.
  • Klikk på knappen Ny dag nede til høyre på siden, og legg inn dato, starttid og antall timer for aktuell øving/kurs. Klikk lagre, og alle deltakerne kommer opp i en liste. Under lagreknappen som da kommer opp, får du valget alle eller ingen. Velg alle, og de får angitt antall timer. Skriv over med 0 i feltet bak de som var fraværende, eller et lavere timetall for de bare som var tilstede på deler av aktiviteten. Trykk Lagre, og du er klar for å registere Ny dag.
  • Husk å ta med eventuelle seminarer og ekstraøvelser, egne konserter/fremføringer, samt eventuelle øvinger laget har før andre konserter.
  • Du kan redigere og endre i dager og timer. Trykk Rediger-knappen, og velg 2) Kursplan. Da kommer hele listen med dager du har lagt inn opp, og du kan slette datoer du ikke bruker, eventuelt endre tider ved å trykke på redigeringssymbolet til høyre for hver dato du har opprettet (symbol: blyant på et ark).

Føre fremmøte

Du fører fremmøte digitalt i programmet. På denne måten vil programmet telle fremmøteprosent for deg fortløpende (det regnes fra oppgitt timetall i 1) Kursfakta).

Får du problemer, ta kontakt med oss. Hvis du heller ønsker å bruke "gamlemetoden", må du laste opp en fullt utfylt fremmøteliste som egen fil (se hvordan man laster opp fil med repertoar under punkt 4 her i veiledningen), og deretter registrere antall timer på den enkelte som beskrevet under punkt 5 - Avslutte kurs.