Steg 5: Avslutte kurs

Etter at semesteret er avsluttet og fremmøte er ført, må kurset Avsluttes for at man skal få tilskuddet. Det er en enkel prosedyre på dette for at timetall, kjønn og alder på de som har deltatt i opplæringen skal bli rapportert inn til SSB som fører statistikk over musikkaktiviteten over hele landet.

  • Etter at semesteret er avsluttet og fremmøtet er ført er det veldig viktig at man trykker på knappen Avslutt Kurs så det blir sendt til saksbehandling.
  • Hvis du ikke finner knappen "Avslutt kurs" er det enten fordi du har glemt å sende kurset til godkjenning, eller fordi du har glemt å åpne det manuelt (se her). Det kan også være at du har feil sluttdato på kurset ditt - knappen kommer først frem når sluttdato og klokkeslett er passert.
  • Før man avslutter må man se til at man har korrekt antall timer i Kursfakta, og at start- og sluttdato er korrekt og innenfor gjeldende semester.
  • I avslutningsprosedyren svarer du på om øvingen er på dag- eller kveldstid, og du fører manuelt inn hvor mange timer den enkelte deltaker har hatt. Tallet er allerede oppgitt ved siden av navnet, men man må likevel presisere hvor mange timer som er med og eventuelt uten lærer. (Dette har med statistikken til Statistisk sentralbyrå å gjøre.)

NB! Hvis man glemmer å avslutte kurset, er det ingen garanti for at man får tilskuddet. Når du er ferdig å avslutte et kurs, er det lurt å opprette neste med en gang. Frist for å avslutte/opprette nytt kurs er som alltid 30. juni og 31. desember. Utbetaling av tilskuddet kommer inn på konto i løpet av april og november.

Her kan du se på en video om å avslutte kurs hvis du trenger mer informasjon.