Musikklokaler og lyd

Innlandet musikkråd måler akustikk i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (ISO 3382-2 standard).

Høsten 2016 oppgraderte vi utstyret og måler nå flere parametre enn tidligere. I tillegg til etterklang og bakgrunnsstøy, måler vi nå også romforsterkning, klarhet og tidlig etterklang. Målerapportene er beskrivende, og gir en detaljert diagnose av hver sal eller hvert øverom, og gir et godt utgangspunkt for å si hva rommene egner seg til, og eventuelt hva som må utbedres. Ta kontakt om vi skal måle ditt lokale!

Akustikkutstyr