TONO

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av norske og internasjonale rettighetshaverne. Alle som arrangerer en offentlig konsert må ha en fremføringstillatelse, noe som TONO har enerett til å utstede. Det som betales inn til TONO blir viderefordelt til de komponister og tekstforfatter som er medlem av TONO, slik at de kan fortsette å utgi musikk.

Det frivillige musikklivet inngikk i 2009 en sentral rammeavtale om retten til fremføring av og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Avtalen er ble reforhandlet for utøverlag med virkning fra 1. januar 2018 og for arrangørlag med virkning fra 1. januar 2019. Rammeverket som de to avtalene utgjør, dekker alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd som jevnlig fremfører offentlige konserter inntil en viss størrelse. I forhold til avtalen fra 2009, er det en økning av TONO-vederlaget som skal betales. Dette skyldes at det er flere konserter enn tidligere som det skal betales for.

Rammeavtale for utøverlag for 2018-2019
Rammeavtalen gjelder for 4.500 utøverlag for 2018 og 2019. Avtalen gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av utøverlag (kor, korps, spelemannslag mv.)Rammeavtalen innebærer at TONO fakturerer Norsk musikkråd for hele beløpet, som viderefakturer dette til de 16 organisasjonene i avtalen. TONO-vederlaget for 2019 vil bli fakturert organisasjonene med utøverlag med forfall i mai.For større konserter og arrangementer som ikke er omfattet av avtalen (som for eksempel festivaler) er det TONOs standardpriser som gjelder, eventuelt at det inngås en egen tilleggsavtale.

Rammeavtale for arrangørlag fra 2019
Rammeavtalen gjelder for 240 arrangørlag og klubber fra 1. januar 2019 og gjelder for 7 organsiasjoner samt enkelte av Norsk musikkråds regionledd. Festivaler er ikke omfattet av avtalen.Vederlagsbeløpet er basert på en sum antall konserter for alle organisasjonene i avtalen. Estimatet over antall konserter leder frem til en fastpris. Denne fastprisen som TONO fakturerer NMR blir av NMR fordelt mellom organisasjonene.Avtalen forlenges for ett kalenderår av gangen med mindre den sies opp 3 måneder før årsslutt. Dersom organisasjonene ønsker å tre ut av avtalen, må det med andre ord skje før oktober, ellers fornyes avtalen for et nytt år. Vederlaget reguleres i henhold til lønnsutviklingen pr. 1. januar.Eventuelt nye lag som skal omfattes av avtalen, vil kunne tas opp ved enighet om dette mellom TONO og NMR. Disse vil i tilfelle gjelde fra det tidspunkt TONO og NMR fastsetter.

Musikken som fremføres må rapporteres
En forutsetning for rammeavtalene er at det enkelte medlemslag rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal være korrekt. Du er pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter hvor medlemslaget (lokallaget) er arrangør. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO, og senest 15. januar påfølgende år. Husk å opplys om hvilken organisasjon det gjelder og at medlemslaget er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd. TONO arbeider med en ny elektronisk løsning som er til utprøving hos Norges Musikkorps Forbund.

Rapporteringsskjema for fremført repertoar finner du på TONOs hjemmesider

Spørsmål? Kontakt oss!
Hold oss gjerne informert dersom det oppleves uklarheter i hvordan avtalen skal praktiseres eller dere har andre tilbakemeldinger til oss. Spørsmål om avtalen for utøverlag kan rettes enten til Norsk musikkråd v/Bjarne Dæhli, Norges musikkorps forbund v/Karl Ole Midtbø eller Norges korforbund v/Åsmund Mæhle. Spørsmål om avtalen for arrangørlag i 2018 kan rettes til Norsk musikkråd v/Bjarne Dæhli.