Nyheter  Torsdag 2. april 2020

Innkalling - Virtuelt årsmøte 16.april

torsdag 16.april kl 1700

Det vises til tidligere innkalling til Møre og Romsdal musikkråds årsmøte som var satt til 29.mars.

Ny dato for gjennomføring av årsmøte er satt til torsdag 16.april kl 1700.

Som følge av koronautbruddet vil vi gjennomføre vårt årsmøte elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldt vil i forkant motta en epost med en nettadresse for å koble seg på møter.

Av hensyn til at møteavviklingen skal foregå elektronisk, ber vi om at eventuelle spørsmål til sakene som skal behandles sendes i forkant til moreogromsdal@musikk.no . Frist for innsending og påmelding 7.april.

Alle spørsmål som sendes inn vil bli lest opp av ordstyrer.

Møtet gjennomføres digitalt via Zoom

kl.16.30 – virtuelt møterom åpnes

kl.17.00 – Åpning ved styreleder Pål Austnes

kl.17.30 – Konstituering av årsmøtet

kl.19.00 – Møteslutt

Styret forslår følgende saksliste:

Sak 1. Godkjenning av representantene sine fullmakter

Sak 2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av møtedirigent, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere (2)

Sak 4. Melding om virksomheten/årsmelding for 2018-2019

Sak 5. Godkjenne regnskap for 2018-2019

Sak 7. Behandle innkomne saker

Sak 8. Behandle styret sitt framlegg til Strategi- og handlingsplan for 2020-2021

Sak 9. Behandle forslag til budsjett for kommende årsmøteperiode

Sak 10. Valg

Hvordan delta på møte:Vi benytter Zoom til gjennomføring av årsmøtet. Dette krever at du har en PC, webkamera, internett og helst google chrome som nettleser. Møterommet er åpent fra kl.16.30. Trykk på knappen under for å delta.

Delta på møte nå

Påmelding

Deltar som