Nyheter  Onsdag 18. september 2019

2,8 mill i støtte til Møre og Romsdal

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet. Musikkutstyrsordningen skal sammen med andre ordninger legge til rette for å utvikle et mangfold av norsk musikk og scenekunst.

Disse mottok støtte i MUOs første tildelingsrunde:

  • Utstyr til fremføring - Teaterfabrikken AS - 497 000,-
  • Utstyr til fremføring - Kulturfabrikken Kristiansund - 1 983 000,-
  • Utstyr til fremføring - Parken Kulturhus - 30 000,-
  • Utstyr til fremføring - Storyville Jazz Club - 111 000,-
  • Utstyr til fremføring - Sommarljom - 37 000,-
  • Utstyr til øving - Rauma Kulturhus - 10 200,-
  • Utstyr til øving - Kulturfabrikken Kristiansund - 154 875,-

Se https://www.musikkutstyrsordningen.no/tildelinger/ for en komplett oversikt.

Har du spørsmål til denne ordningen så ta kontakt med oss i musikkrådet