Nyheter  Fredag 6. november 2020

Det er nå det gjelder

Flere kommuner skjerper nå tiltakene. Korona-situasjonen som herjer verden over er utfordrende. Vi ønsker oss alle tilbake til normalen: En tid hvor vi kan gå på øvelse og oppleve konserter, være sammen og være nær. Oppleve frihet, tilhørighet og samvær.

14 dager pause v3 03

Smitteutviklingen går inn i en avgjørende fase. Klarer vi å snu smitten nå, vil vi kunne gå en tryggere vinter i møte. Hvis vi ikke lykkes, vil hele kulturlivet risikere uopprettelige skader. Statsministeren er tydelig i sine råd om sosial omgang: Hold deg mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Musikklivet har tatt sitt ansvar og vært gode på smittevern i tiden som har vært. Det oppleves da kanskje urettferdig at øvelser og annen aktivitet nok en gang vil stenge ned. Vi har oppfordret til pause i felles aktivitet, for å begrense omgang med andre. Vi ønsker å gjenoppta felles aktivitet og kunne gjennomføre årets julekonserter. Det får vi ikke gjort med mindre smitteutviklingen snur, og den må snu nå.

Vi oppfordrer til 14 dagers pause i kommuner med smitte, for all felles musikkaktivitet. Det rammer hele det organiserte musikklivet.

Flere kommuner vil kunne komme med tiltak som rammer kulturlivet og fritidstilbudet, men statsministeren har poengtert at når det strammes til, skal barn, unge og sårbare grupper skjermes. Og når det er mulig skal innstramminger som er rettet mot barn lettes først. Oslo og Bergen innført stans i all fritidsaktivitet, men samtidig gjort det klart at fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år skal kunne fortsette.

I en tid hvor mange opplever økende grad av usikkerhet rundt seg, er aktivitet på fritiden en viktig arena for barn og unge. Hvis ikke alle samles, kan enkeltundervisning og annen aktivitet i mindre grupper for barn og unge være et alternativ. Ha gjerne dialog med kulturskolen, for å koordinere aktivitetene lokalt. Ved tvil om hvilke bestemmelser som gjelder lokalt er det viktig å etablere dialog med kommunen.

Det er viktig å lese det som står i veilederen Smittevern for musikkøvelser: “Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.”

Det er nå det gjelder: La oss stå sammen i kampen mot Covid-19.

Takk for at du bidrar!