Nyheter  Fredag 21. oktober 2022

Fjord kommune- Invitasjon til infomøte om lokalt musikkråd

Møre og Romsdal musikkråd inviterer alle musikklag, grupper, kor, korps og band til informasjonsmøte om etablering av lokale musikkråd 08. november kl. 18.00 ved kommunehuset i Stordal. Hvert lag/gruppe/band oppfordres til å sende 1-2 personer.

Et lokalt musikkråd er en sammenslutning av musikklagene i kommunen og skal jobbe for gode forhold for musikklivet i kommunen og fungere som et felles talerør overfor politikere og myndigheter. Musikkrådet vil være et lokalt ledd av Møre og Romsdal musikkråd (MRm) som igjen er et regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er rundt 40 musikkorganisasjoner medlemmer med over 260 000 medlemskap.

Program for møtet:

Samspill mellom kommune og det lokale musikkråd
ved styreleder i Møre og Romsdal musikkråd, Nils-Gunnar Solli

Musikklokaler – Lydforhold en viktig rammebetingelse
ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth

Relevante støtteordninger for musikklivet
ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth

Dialog / Spørsmål

Påmelding

Frist for påmelding 5.november