Nyheter  Fredag 21. juni 2019

Frist 1.juli for rapportering av voksenopplæring

Det er straks slutt på vårsemesteret, og det er igjen tid for å rapportere voksenopplæringskurs. Mange av dere har allerede sendt inn rapport, men vi minner alle om fristen, som er 1. juli.

Noen tips før du starter rapporteringen

  • Sørg for å ha frammøtelisten over alle møtdagene og alle deltakerne klare før du setter i gang. Hvis du har en pdf med alle frammøtene kan du gjerne legge ved den, men du må uansett føre inn antall timer som hver enkelt deltaker har vært til stede i vårsemesteret.
  • Hvis du ikke allerede har gjort det, kopier alle deltakerne fra forrige semeter, så slipper du å legge dem inn en for en.
  • Hvis det har blitt store endringer i repertoarlisten, sender du med den som er korrekt som vedlegg sammen med rapporteringe

Hvis du ikke får opp knappen "Avslutt", kan det komme av:
- Den datoen som er lagt inn som siste øvelse er ikke over (programmet tror at kurset ikke er ferdig)
- Du har ikke endret "Status" på kurset fra «Planlagt» til «Åpnet» (vi gjør ofte det som en del av vår service,
men sjekk det for sikkerhets skyld)

Noen tips før du søker for neste semester

  • Finn fram første og siste planlagte frammøtedag til høsten
  • Regn ut hvor mange timer dere planlegger (husk å ta med evt ekstraøvelser også)
  • Hvis dere har planlagt en del av repertoaret, legg ved repertoarliste - hvis ikke, skriv inn et notat om når denne ettersendes i notatfeltet (og husk å send inn seinere

LYKKE TIL !