Nyheter  Mandag 18. januar 2021

Nå kan du søke støtte fra KOMP

KOMP er nå åpen for søknader! Søknadsfrist er 25. februar 2021

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe: Organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Merk – for å søke KOMP må søkeren registrere seg som uformell organisasjon.

Søknadsportal finner du på:

Støtteordninger.no