Nyheter  Mandag 19. september 2022

Invitasjon til infomøte om lokalt musikk- og kulturråd

Møre og Romsdal musikkråd inviterer alle musikklag, grupper, revyer, kor, korps, band og kunstnere til informasjonsmøte om etablering av lokale musikk- og kulturrråd kommunene Rauma og Vestnes.

Rauma kulturhus

Møtet holdes ved Rauma kulturhus, Romsdalshorn, 04. oktober kl. 18.00. Hvert lag/gruppe/band oppfordres til å sende 1-2 personer.

Et lokalt musikkråd/musikk- og kulturråd er en sammenslutning av lagene i kommunen og skal jobbe for gode forhold for musikk- og kulturlivet i kommunen, og fungere som et felles talerør overfor politikere og myndigheter.

Rådet vil være et lokalt ledd av Møre og Romsdal musikkråd (MRm) som igjen er et regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er rundt 40 musikkorganisasjoner med over 260 000 medlemskap.

Program for møtet:

 • Samspill mellom kommune og det lokale musikk- og kulturråd
  ved styreleder i Møre og Romsdal musikkråd, Nils-Gunnar Solli
 • Kulturråd eller musikkråd?
  ved kultursjef i Rauma, Hanne Brakstad
 • Dialog / Spørsmål
 • Musikklokaler – Lydforhold en viktig rammebetingelse
  ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth
 • Relevante støtteordninger for musikklivet
  ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth