Nyheter  Torsdag 12. mars 2020

Koronaviruset: Må vi avlyse øvelser og konserter?

Store økonomiske konsekvenser

Oppdatert 17.03

Som følge av utbruddet av koronavirus og i tråd med de nye tiltakene fra regjeringen presentert den 12. mars, har Helsedirektoratet blant annet etablert forbud mot og stenging av alle kulturarrangementer frem til 26. mars.

Norsk musikkråd råder til en føre-var tilnærming og at det ikke gjennomføres aktiviteter i den nærmeste tiden der mennesker skal samles fysisk. Aktiviteter som er planlagt gjennomført før påske bør dermed utsettes, og det bør også tas høyde for at aktivitetene må opphøre frem til sommeren.

Følgende nettsted gir informasjon og konkrete råd om koronaviruset til befolkningen:

For arbeidsgivere:

Se også:


Temaside om koronaviruset