Nyheter  Torsdag 19. mars 2020

Unntakstilstand: Hva skal vi rapportere nå?

Mange spør oss om hvordan de skal føre timer nå når alle samlinger i nær framtid må avlyses.

Paper 3033204 1280

For alle de tusener som ukentlig møtes for å synge eller spille sammen er det fryktelig frustrerende at det ikke kan gjøres nå. Mange lurer på hva man skal gjøre med de timene man hadde planlagt kurs som nå ikke blir noe av. Vi har følgende råd å gi dere:

  1. I kurssystemet registreres foreløpig kun faktisk gjennomførte timer med fysisk oppmøte.
  2. Vi ber dere å også holde oversikt hvor mange kurstimer som blir avlyst, og også oppbevare dokumentasjon på eventuelle utgifter forbundet med de avlyste kurstimene.

E-læring

Vi er imponert over alle de gode digitale initiativene som tas der ute for å bruke timene til læring sammen på tross av situasjonen.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig. Gjennomfører dere øvelser på en slik måte, kan disse timene registreres som på kurset.

Hvis dere gjennomfører øvelser og kurs elektronisk i denne perioden, ber vi dere holde en oversikt over hva dere gjorde, hvordan dere gjorde det, hvor mange timer og hvem som var med.

Vi har også fått muligheten til å gi tilskudd til kortere kurs med minst 4 kurstimer, dette åpner for nye muligheter.

Kompensasjon

Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet i 2020 vil Musikkens studieforbund sørge for at en mest mulig rettferdig kompensasjon gis for alle de avlyste kurstimene i Norge.

Vi vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når vi vet hvor lang periode dere er rammet av de begrensinger som akkurat nå forhindrer all normal kursvirksomhet. For at vi skal kunne få en god oversikt over studieaktiviteten i denne spesielle perioden, er det altså viktig at dere registrerer alle timer som gjennomføres, også de som gjennomføres på nett - og holder oversikt over avlyste timer.

Temaside om koronaviruset