Nyheter  Tirsdag 7. januar 2020

Korsang skjer lokalt

Fylkesmusikkrådene bør forvalte tilskuddsordninger til frivillige sang- og musikklag, mener Norsk sangerforum.

Frivilligheten er en grunnleggende del av livet til nordmenn, og et fundament for et godt samfunn. Det fastslår regjeringen i Kulturmeldingen, som påpeker at frivilligheten skaper både engasjement, fellesskap, inkludering samt kulturell og demokratisk innsikt. Det er verdt å merke seg at det som regjeringen framhever som en nasjonal verdi, er summen av den frivillige innsatsen folk legger til grunn der de lever. Også korsang skjer lokalt.

I Norge møtes 225.000 mennesker hver uke på tvers av alder, kjønn, hudfarge og funksjonsnivå. Korsang er også i dag et av de viktigste møtestedene for barn, unge, voksne og eldre i mange norske lokalsamfunn. Og nettopp sånn vil vi ha det. Norge har et overordnet mål om å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner, som for eksempel kor. Hvorfor? Jo, blant annet fordi kor reduserer utenforskap, fremmer inkludering og er viktig for å ta vare på felles kulturarv. Synger du i kor, er du med på å styrke det norske sivilsamfunnet – både lokalt og nasjonalt – ifølge Kulturmeldingen.

Les mer om denne saken, som først ble publisert på Ballade.no

Kor reduserer utenforskap, fremmer inkludering og er viktig for å ta vare på felles kulturarv