Nyheter  Onsdag 10. januar 2024

Kulturrom- søknadsfrist 1.mars

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Les mer om hvilke ordninger du kan søke på og søk nå!

Hos Kulturrom kan man søke om midler til teknisk utstyr og til bygg og utbedringer.Teknisk utstyr til kulturrom innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer. Det finnes tre ulike tilskuddsområder:

  • Øvingsutstyr (For eksempel: sanganlegg, trommesett, gitarforsterkere, bassforsterker og keyboard/stagepiano)
  • Fremføringsutstyr (For eksempel: PA-anlegg, mikrofoner, lyskilder og DJ-utstyr)
  • Tilskudd til teknisk vedlikehold av gammelt utstyr. (Dette tilskuddsområdet kan benyttes om dere har kjøpt inn fremføringsutstyr med tilskudd fra Kulturrom, som nå har vært i bruk i over 5 år)

Bygg og utbedring av kulturrom deles inn i tre tilskuddsområder:

  • Akustisk forprosjektrapport (Forprosjektrapporten utarbeides av en fagakustiker for å kartlegge de akustiske forholdene i lokalet, med tanke på romakustikk og lydisolasjon)
  • Enkle romakustiske tiltak (Dette vil normalt begrenses til akustisk overflatebehandling i eksisterende lokaler)
  • Bygging- og større akustiske utbedringer av øvingsrom og lokaler

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september.

Søk her (Kulturrom.no)