Nyheter  Onsdag 5. juni 2024

LÆRINGSTILBOD FOR GRUPPA UNGE VAKSNE – ALDER 14 – 30 ÅR.

Samling for å gje studieforbund og organisasjonar eit kunnskapsgrunnlag for aktuelle tilbod

Vofo logo 2

Møtestad: Molde, Scandic Alexandra hotell Tidspunkt: Torsdag 13. Juni

Formål:
Å etablere eit kunnskapsgrunnlag for kurstilbod med læringsarenaer, læringsformer og læringsaktivitetar som kan medvirke til at “unge voksne” i alderen 15 - 30 år kan utvikle

1. Lyst til å delta i læringsaktiviteter

2. Læringskompetanse - lære å lære

3. Opplevelse av mestring og læringsutbytte

5. Opplevelse av anerkjenning for læringsresultatet

6. Nytte av erfaringane til personlig karriereutvikling

Program for møtet:

Kl. 11.30 - 12.00: Registrering og tilbud lunsjmat

Kl. 12.00 - 12.30: Dette er utfordringane - kva kjennetegner unge vaksne i eit «utanforskap»?

Fylkeskommunen v/OT informerer om utfordringane knytt til målgruppa

Kl. 12.30 - 13.00: Korleis møter NAV denne målgruppa?

Kva regelverk og handlingsrom gjeld for NAV si oppfølging av gruppa

Kl. 13.00 – 13.30: Kva veit vi frå andre kjelder om læringsutfordringar for «Unge vaksne»?

Aktuell dokumentasjon vert presentert

Kl.13.30 – 13.50: Kort pause med kaffe og forfriskninger

Kl. 13-50 - 14.10: Ulike typer kompetanse og verdsetting - kva kjenneteiknar dei ulike kompetansekvalitetane?

Kl. 14.10 - 14.30: Reglar og rammer for VO-aktiviteter innan frivillig sektor - kva er handlingsrommet for Vofo sine medlemsorganisasjonar?

Kl, 14,30-15,00: Refleksjonsrunde og samråding om vegen vidare i å utvikle ein samla pakke av tilbod til målgruppa. Kan studieforbund og organisasjonar samarbeide? Kan det bli aktuelt med større prosjekt, der «learning by doing» er leiande for læringsarbeidet? Kva finansiering av aktuelle kurs og læringsaktivitetar er mogleg Korleis involverer vi dei unge sjølv i planlegginga? Osv….

Påmelding: Dette skjer via epost til mr@vofo.no innan 6. juni.