Nyheter  Mandag 16. mars 2020

Musikkrådet feirer 40!

28.mars 1980 ble konstituering foretatt på første årsmøte for Møre og Romsdal sang- og musikkråd. I år ønsker vi å markere dette sammen med våre medlemmer.

40aar musikkrad

Bakteppe 1946 – 1976

Før 1946 var kulturpolitikken i Norge preget av tilfeldige og usystematiske tiltak. Fra 1946 og fram til 70- årene vokste det fram et ønske om demokratisering, et ønske om å bringe kulturen ut til folket.Riksteateret ble opprettet i 1948, Riksgalleriet i 1953 og Rikskonsertene i 1967. Det ble etablert statlige spillemidler til bygging av samfunnshus.

Etter hvert ble det opprettet folkevalgte kultur- og miljøutvalg i kommunene og stillinger som kommunale kulturkonsulenter. Det ble også innført en statlig tilskuddordning til lokalt kulturarbeid. «Det utvidende kulturbegrepet» ble introdusert i norsk kulturpolitikk gjennom to kulturmeldinger i 1973 og 1974. Slagordet var EGENAKTIVITET.

Etter etablering av kulturstyrer i fylker og kommuner, og som følge av at det gjennom mange av de offentlige meldingene ble uttrykt vilje til å støtte frivillige kulturorganisasjoner, vokste det fram en idè om at musikklivets mange organisasjoner burde etablere samarbeidsorgan både på lands-, fylkes- og kommuneplan. Rikskonsertene tok på seg ansvaret for en innledende konferanse om saken etter innspill fra samarbeidsrådene for korps, kor og Landslaget Musikk i skolen, Treklang. Dette førte til konstituerende møte for etablering av Fellesrådet for musikkorganisasjonene i Norge den 15.november 1976 og ble godkjent som studieforbund.

28.mars 1980 ble konstituering foretatt på første årsmøte for Møre og Romsdal sang- og musikkråd.


I 2020 ønsker vi å markere vår tjeneste tid med blandt annet jubileumskonsert og jubileumshefte med historikk.